Skip to main content

Imprint

Mietens & Partner GmbH

Managing Director: Claudia Mietens
Managing Partner: Ulf Mietens / Dpl. Management

Porschestr. 16
38259 Salzgitter
Germany

Tel.: +49 5341 876 87 0
Fax: +49 5341 876 87 111
E-mail: info@mietens.de
Web: www.mietens.de
Located in: Salzgitter

Register of Companies and Commercial Register No.

County Court Braunschweig HRB 6389
VAT. ID. No.: DE 811 850 899